Kjetil Kåre Haugen (t.v.) og Kai A. Olsen er professorer ved Høgskolen i Molde. Foto: Arild J. Waagbø

Skal to professorer bestemme Høgskolen i Moldes fremtid?

Logistikkmiljøet vil ikke til NTNU! En overskrift med et tydelig budskap i Universitetsavisa. Utropstegnet banker det inn hos dem som måtte være i tvil.

Av LISE LILLEBRYGFJELD HALSE, førsteamanuensis med PhD i logistikk

Timingen er god: Dagen etter at styret for Høgskolen i Molde har besluttet at alenegang ikke er et primært alternativ, lagt NHH-sporet dødt gjennom å vedta at splitting av høgskolen ikke er aktuelt, besluttet at NTNU er den mest aktuelle fusjonspartneren, og at avdelingene og særlig logistikkmiljøet skal involveres sterkt i den videre prosessen. Når en leser overskriften kan en jo tenke at en slik prosess må være helt unødvendig, for logistikkmiljøet har jo allerede bestemt seg.

Hvem er så dette «logistikkmiljøet»? Jo, det er Kai Olsen, professor i informatikk, og Kjetil Haugen, professor i logistikk.  Førstnevnte er for øvrig velkjent for å male et relativt negativt bilde av sin egen institusjon internt og eksternt, som gjør hans plutselige omsorg ekstra interessant. Uansett, disse to professorer har bestemt seg for NHH, og det fastholder de selv om dette sporet er lagt ettertrykkelig dødt av styret. Dette vet de veldig godt. For det er ikke NHH det handler om, det er selvstendighet. At budskapet kom i Universitetsavisa – og ikke andre steder – var ikke tilfeldig.

UNIVERSITETSAVISA: Logistikkmiljøet i Molde vil ikke til NTNU!

Jeg representerer ikke logistikkmiljøet, så jeg kan ikke påberope meg å vite hva alle i dette miljøet mener. Spørreundersøkelsen forteller imidlertid en ganske annerledes historie enn den Kai Olsen og Kjetil Haugen forteller. Etter det nylig bortfallet av NHH-alternativet, kan dette være ytterligere endret. Men det vet vi ikke, for logistikkmiljøet er enda ikke blitt spurt.

I motsetning Olsen og Haugen, representerer jeg bare meg selv. De fleste har registrert hva jeg mener om den saken. Jeg tenker at alenegang er en risikofylt strategi, og har pekt på NTNU som et interessant spor som burde vært utforsket for lengst. Kan hende er meningene min farget av min utdanning og mine mange år i næringslivet. Kanskje også av mitt engasjement i kompetanseprosjekt med næringslivet i fylket, sammen med forskermiljø ved NTNU og SINTEF. For meg er NTNU et naturlig og godt valg. Men det er mitt syn, jeg kan ikke svare for andres.

Det hadde imidlertid vært fint om min stemme, og andres, hadde fått en sjanse til å være med i den prosessen som styret ved Høgskolen i Molde ønsket skulle skje. Det hadde vært bra om høgskolens øverste instans hadde fått mulighet til å påvirke fremtiden til Høgskolen i Molde.

I stedet for opplever vi at disse to professorer setter seg over alle oss andre og høgskolens formelle instanser. De mener åpenbart at de er best rustet til å plassere seg ved høgskolens ror, og bestemmer hvilken vei skuta skal gå, mange år etter at de selv har forlatt den.

2 kommentarer til “Skal to professorer bestemme Høgskolen i Moldes fremtid?”

  1. Jeg får opplyst fra vår personalavdeling at Kjetil Haugen er professor i Sports Management & Logistikk. Som leder av et stort forskningsprosjekt nå i startfasen, klart plassert innen fagområdet logistikk, er Lise Halse i dag en av de viktigste fagpersonene innen vårt logistikkmiljø. Tilbake til utspillet til Haugen og Olsen. Det er sammensetningen «ytrings» teksten som inneholder elementer som negativt eller feilaktig karakteriserer interne forhold ved vår arbeidsplass satt i en Universitetsavisa/NTNU kontekst som kan ha konsekvenser for oss ansatte ved HiMolde. Man tukler ikke uten videre med skolens omdømme… Til slutt, vi for se hva som skjer med HiVolda framover. Der flagges det nå en variant av Samisk Høgskole med «Nynorsk» som brand (Khrono). Vi er, kan hende, nå beskyttet av vårt fusjonsvedtak?

  2. Til orientering Per: Jeg er ansatt ved HiMolde som professor i logisitkk. Det faktum at jeg også har kompetanse som professor i Sport Management har ingen relasjon til mitt ansettelsesforhold ved høgskolen – hva nå enn det skulle ha med saken å gjøre,

Det er stengt for kommentarer.