Terje Heggem skriver at mange biter seg merke i stortingsmann Helge Ortens (H) kritikk av det transportøkonomiske fagmiljøet ved HiMolde og Møreforsking, representert ved Svein Bråthen og Eivind Tveter. Arkivfoto: Arild J. Waagbø

En stortingsmann hilser hjem

Mange har forståelse for at ex-ordfører Helge Orten i Midsund kjemper for hjemkommunens landfastforbindelse, men når Orten som stortingsrepresentant sår tvil om Høgskolen i Molde/ Møreforskning sin faglighet, går han langt utover det en bør godta fra en folkevalgt fra høgskolens egen region.

Av TERJE HEGGEM

Det kan gå ei kule varmt i diskusjon om Møreaksen, Romsdalsaksen, undersjøiske tunneler og samfunnsnytte. Og det er forståelig at Orten brenner for Møreaksen. Det er jo nettopp med utgangspunkt i denne saken Helge Orten har bygd opp sin egen imponerende politiske karriere.

Dette kan kanskje være forklaringen på hvorfor Orten i et innlegg i RB fyrer løs fra hofta mot forskerne Svein Bråthen og Eivind Tveter ved Høgskolen i Molde/Møreforskning. Dette er to ressurspersoner som nå fronter et fagfelt innen transportøkonomi som er utviklet i perioden fra 1970  i Molde – med betydelige bidrag blant andre fra professor Arild Hervik. De har sammen maktet å skape et fagmiljø som høster nasjonal og internasjonal anerkjennelse, og som nå utgjør en av bærebjelkene innenfor sektoren regionalt. Professor Svein Bråthen tok for øvrig sin doktorgrad i 2001 blant annet på merverdi ved samferdselsprosjekt – altså samfunnsnytte. Bråthen var også ansvarlig for å utvikle den metodikken som Avinor bruker for samfunnsøkonomiske analyser av deres infrastruktur.

Fra enkelte er det blitt hevdet at motstanden mot Møreaksen må tilskrives mangel på kunnskap. Når to av de presumptivt mest kunnskapsrike innenfor fagfeltet melder seg, er heller ikke det godt nok. Hvor elitistisk kan man egentlig bli? Eller er det så enkelt at bare meningsfeller har kunnskapen?

Orten ber på sin side Tveter/Bråthen heller bruke tiden på å stille spørsmål ved egne analyser og metoder. Stortingsrepresentant Orten vet åpenbart ikke at blant andre TØI (Transportøkonomisk Institutt) benytter de samme metodene!

Tveter/Bråthen har mange oppdrag innen offentlig sektor, men Orten på Stortinget hilser dem like fullt med følgende: «Skulle vi (!) brukt Bråthens metodikk for beregning for samfunnsnytte, hadde det ikke vært gjennomført mange samferdselsprosjekter i Norge. I alle fall ikke i verdiskapningsregionen Møre og Romsdal.»

Høgskolene i Møre og Romsdal er for tiden under sterkt press fra mange kanter der kvalitet vil bli avgjørende. Derfor er det ekstra mange som i den anledning merker seg stortingsrepresentant Ortens bidrag! Helge Orten har sittet på Stortinget siden 2013. Fire år i Oslo er kanskje lang tid borte fra  egne velgere.

Én kommentar til “En stortingsmann hilser hjem”

Det er stengt for kommentarer.