Svein Bråthen er professor ved HiMolde. Foto: Arild J. Waagbø

Om unødig graving og gjenfylling

Jeg viser til Kai A. Olsens innlegg av 1. februar 2019.

Av SVEIN BRÅTHEN, dekan ved Avdeling for logistikk

Den situasjonen som Olsen beskriver er et resultat av at både studenter (et ønske om tidligere kontinuasjonseksamen) og fagansatte (et ønske om 2 ordinære eksamener pr år for årsstudiet IT) ble lyttet til.

Men så viser det seg at den kombinasjonen har fått utilsiktede effekter. Dette så vi ikke klart før Olsen gjorde oppmerksom på det for noen uker siden, og det skal han ha takk for.

Vi kommer neppe utenom et unødig «gjenfyllingsarbeid» i inneværende semester, men det er allerede besluttet at praksisen for årsstudiet IT blir endret fra kommende studieår. Forslag til revidert praksis er nå sendt til det berørte fagmiljøet.

Jeg regner med at vi kommer fram til en brukbar løsning som det er enighet om.