Artikkelforfatterne Morten Svindland og Lise Lillebrygfjeld Halse (innfelt) tar til orde for at Johann Roppen må ses som en intern rektorkandidat, selv om han er ansatt ved Høgskulen i Volda. Arkivfoto: Arild Waagbø

Mer intern enn ekstern

Det fine med et rektorvalg, når man faktisk har et valg, er at det skaper et engasjement rundt hvem som skal inn i toppvervet til Høgskolen i Molde de kommende fire år.

Av MORTEN SVINDLAND, førsteamanuensis

og LISE LILLEBRYGFJELD HALSE, professor

I den forbindelse så har det blitt indikert at dette ikke bare er et personvalg, men et prinsippvalg. Her mer enn antydes det at Johann Roppen ville bekledd rollen som rektor og styreleder som et eksternt styremedlem. Dette er eksemplifisert ved at eksterne styremedlemmer har en klar tendens til å stemme for en ledelsesmodell med ansatt rektor.

Prinsipper er fint, men da må vi også være prinsippfaste. Johann Roppen faller ikke inn i kategorien av hva man forbinder med å være en «ekstern» når det gjelder høyere utdanning. Han har i all hovedsak hatt sin lange karriere innenfor forskning og som vitenskapelig ansatt i akademia, og har de siste åtte årene også vært rektor ved Høgskolen i Volda. Med sin lange fartstid i sektoren kan han betraktes som mer «intern» enn de fleste. Han har også vist en stor villighet til å lytte til både ansatte og studenter, som har resultert i en omfattende meny hvor han presenterer flere konkrete innspill som gjelder vår høgskoles virke.

Om det skulle være en bekymring knyttet til hva en eventuell rektor Roppen ville stemt om ny ledelsesmodell skulle komme opp for votering ved Høgskolen i Molde, er det relevant å se hva han som rektor og styreleder har stemt tidligere. Ved Høgskolen i Volda var ledelsesmodell gjenstand for styrevedtak i 2017 og 2022. I begge tilfeller beholdt Høgskolen i Volda modell med valgt rektor på marginen, som ble sikret med Roppens stemme.

Høgskolen i Volda har oppnådd nasjonalt omdømme som en attraktiv studentkommune med ca. 4500 studenter. Dette er imponerende sett i lys av et innbyggertall på kun 11 000. Rektorkandidat Roppen vil ta med seg sin lange erfaring derfra og gi Høgskolen i Molde et løft med mål om å utvikle to levende campuser.

Godt (om)valg!