Alle innlegg av Leserbrev

Mer intern enn ekstern

Det fine med et rektorvalg, når man faktisk har et valg, er at det skaper et engasjement rundt hvem som skal inn i toppvervet til Høgskolen i Molde de kommende fire år. Av MORTEN SVINDLAND, førsteamanuensis og LISE LILLEBRYGFJELD HALSE, professor I den forbindelse så har det blitt indikert at dette ikke bare er et … Fortsett å lese Mer intern enn ekstern

Ikke bare personvalg, men prinsippvalg

Valg av rektor er ikke bare et personvalg. Gode rektorkandidater belyser på hver sin måte aspekter ved «profesjonell» ledelse, åremål og ansattes representasjon. AV INGRID UTHAUG, høgskolelektor Årets rektorvalg setter søkelys på prinsipielle aspekter ved ledelse av Høgskolen i Molde. Der flere andre høgskoler og universitet gikk for enhetlig ledelse, valgte vi å beholde to-delt … Fortsett å lese Ikke bare personvalg, men prinsippvalg

Organisasjonskunnskap: Nøkkelen til å utvikle Høgskolen i Molde

Hvorfor velge rektor uten rektorerfaring? Jeg har jobbet ved Høgskolen i Molde siden 2008 og kjenner organisasjonen godt Av ELIN MORDAL, førsteamanuesis I løpet av mine 15 år ved høgskolen har jeg i tillegg til undervisningsansvar, erfaring som studieleder, leder av kvalitetsteam, ansattrepresentant i styret, fulgt opp studenter ute i praksis, vært på Erasmus lærerutveksling, … Fortsett å lese Organisasjonskunnskap: Nøkkelen til å utvikle Høgskolen i Molde

Dette vil Roppen gjere for studentane

Som ekstern rektorkandidat har eg hatt gleda av å møte studentar i Molde og Kristiansund og fått høyre deira meining om korleis Høgskolen i Molde bør utvikle seg vidare. /Scroll down for text in English/ Av JOHANN ROPPEN, professor Eit gjennomgangstema både i Molde og Kristiansund er kommunikasjon. Eller meir presist: Mangel på kommunikasjon. Eg … Fortsett å lese Dette vil Roppen gjere for studentane

Om resultater og gjenvalg – en kommentar til del 3 i rektors valgkampinnlegg

Det at man nærmest er forbauset over at noen kan stille spørsmål ved behovet for utskiftning på toppen, synes å referere til noe jeg har sagt i plenum og i intervjuet som prorektorkandidat.  /Scroll down for text in English/ Av SVEIN BRÅTHEN, professor Jeg hadde ingen intensjoner om å engasjere meg i rektorkampanjen, men nå … Fortsett å lese Om resultater og gjenvalg – en kommentar til del 3 i rektors valgkampinnlegg

Hvilken vekst er det rektor snakker om?

På rektordebatten, og senest i et innlegg i Panorama i dag, fremhever rektor nok en gang tall for høgskolens vekst sammenlignet med gjennomsnittet i sektoren. Av LISE LILLEBRYGFJELD HALSE, professor Rektor spør i nevnte innlegg om hvorfor kontinuitet og gode resultater plutselig er et problem. Jeg er usikker på om noen har pekt på dette … Fortsett å lese Hvilken vekst er det rektor snakker om?

Når ble kontinuitet og gode resultater plutselig et problem?

Hva jobben som rektor går ut på – del 3. Av STEINAR KRISTOFFERSEN, professor Enkelte har uttrykt bekymring for at man ved et gjenvalg av meg kan ende opp med en rektor som får en urovekkende såkalt «regjeringstid» på 10 år.  Det har vært sagt at det er sunt med et skifte – også av … Fortsett å lese Når ble kontinuitet og gode resultater plutselig et problem?