Alle innlegg av Arve Hjelseth

Stammespråk

Aschehoug utdanning søkte for noen uker siden etter to smidigcoacher. Hvis du lurer på hva det er for noe, handler det ifølge annonsen om å etablere smidige tankesett, verdier og prinsipper i hele organsiasjonen. De skulle ikke lenger drive med tradisjonell forlagsdrift, men bli et nyskapende og smidig produktmiljø. Smidigcoachen ville videre spille en sentral … Fortsett å lese Stammespråk

Et mulig forsvar for tankesmier

En gang i tiden var jeg interessert i partipolitikk. Jeg syntes valg var spennende, dels fordi jeg trodde de var viktige, men også fordi jeg syntes politisk debatt var lærerik. Ungdom kan jo lære noe av det meste. I 80-årene gikk jeg aldri glipp av partilederutspørringer og partilederdebatter under NRKs valgkampsendinger. I ettertid tenker jeg … Fortsett å lese Et mulig forsvar for tankesmier

Hva tastaturet kan fortelle oss

Jeg skriver denne teksten på et tradisjonelt tastatur, hvor den øverste bokstavrekken ser slik ut, fra venstre mot høyre: QWERTY. Innsikt i hvorfor tastaturet ser slik ut, kan fortelle oss noe om hvorfor ambisiøse endringsprosesser – det ledere i dag patetisk gjerne betegner som «endringsreiser» – svært ofte skaper kaos, forvirring og frustrasjon heller enn … Fortsett å lese Hva tastaturet kan fortelle oss

Vi morer oss til døde

Tittelen på denne teksten er stjålet fra den norske oversettelsen av Neil Postmans bok Amusing ourselves to death, en strålende, men også kontroversiell analyse av hvordan særlig TV-mediet på Postmans tid var i ferd med å fordumme det amerikanske folk (onde tunger vil nok antyde at vi ser resultatet enda tydeligere i dag). TV bidro … Fortsett å lese Vi morer oss til døde

Scenarioer og politikk

Jeg har i noen år forsøkt å fungere som en kritisk røst mot en del problematiske utviklingstrekk i FoU-sektoren. Av og til hender det at jeg får brev og e-poster fra folk som er enige med meg i sak, men som går mye lengre i å demonisere både ministre, direktører og rektorer. En del av … Fortsett å lese Scenarioer og politikk